Patričkova cesta za lepším životem - zde najdete všechny aktuální informace. 

Tyto stránky jsou o životm příběhu malého Patrička
a o jeho (našem) boji za normální život.

Stránky vznikly za účelem informovat širokou veřejnost o životě s postižením a o postižení jako takovém.

Když se mi měl Patriček před více než 9 lety narodit, neměla jsem vůbec tušení, co postižení zvané Dětská mozková obrna znamená. Občas jsem ulicemi míjela lidi, kteří byli "jiní", ale neměla jsem potřebu to nějak řešit. Předpokládala jsem, že mě se to netýká, že nám se nemůže nic takového stát.

V rodině nikdo žádné postižení nemá a testy, které se provádějí v těhotenství, jsem brala spíš jako rutinu.

Opak se stal pravdou. Patriček přišel na svět velmi brzy. I tak všechno zvládl, a když už jsme byli po více než dvou měsících konečně všichni doma, říkala jsem si, že všechno špatné je už za námi. V nemocnici nás upozornili, že první rok je rozhodující a že všechno bude trvat déle. O trvalém postižení a vůbec o dětské mozkové obrně, která je u nedonošenců tak častá, se nikdo nezmínil.

Přesto byla nakonec o rok později vyřčena právě tato diagnóza. Dětská mozková obrna je nevyléčitelná. Její následky se ale dají zmírnit.

My, stejně jako většina rodin s postiženým nebo dlouhodobě nemocným členem, nemáme dostatek finančních prostředků. Nemohli jsme dopředu vědět, co se stane a nebyli jsme na to připraveni. I tak bojujeme a Patrička se nechceme vzdát. Před jeho narozením jsme ani nevěděli, co to DMO je. Dnes už to víme velmi dobře a také víme, jak málo stačí k tomu, aby se vám život otočil vzhůru nohama. Může se to stát téměř každému. Čas nikdo nevrátí a osud se nezmění, ale rádi bysme ten Patričkův osud přeci jen trošku upravili. Přáli bysme si, aby se necítil "jiný".

PATRIČEK POSTIŽENÝ DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

BRÁŠKOVÉ

Patriček v projektu  DOTEK SVĚTLA 
 

MŮŽETE POMOCI: 

Behavior Balance-DMG Liquid

 
 

DMG je relativně nedávno objevená sladce chutnající látka. Je to přírodní, jednoduchá stavební látka bez známých vedlejších účinků. Je řazena do skupiny vitamínů B a označuje se jako B15. V současné době je na její poznání konáno mnoho výzkumů a stále nabývá na popularitě. Zvýšený zájem o tuto látku spustili dva ruští výzkumníci (M. G. Blumen a T. L. Belyakov), kteří zveřejnili výzkumnou práci dokumentující významné zlepšení v řeči u 12ti ze skupiny 15ti mentálně postižených dětí, které předtím nebyly schopné komunikovat řečí. Dětem se podávala látka, která je známá pod různými názvy, jako kalcium pangamát nebo kyselina pangamová nebo vitamin B15. Dětem se nejenom zvýšila slovní zásoba, ale také začaly používat jednoduché věty. Také se zlepšil jejich mentální stav jako celek - dokázaly se lépe koncentrovat, projevovat větší zájem o hračky a hry. Následný výzkum odhalil, že základním faktorem, který stojí za úspěchem kalcium pangamátu je DMG. Krátce po publikovaní výsledků navštívil psychiatr Allan Cott Moskvu a přivezl si zpátky do vlasti (USA) malou dávku kyseliny pangamové, kterou v rámci své praxe podal mnohým dětem, z toho některé byly autistické. Mnohé z Cottových malých pacientů reagovaly stejně, jako ruské děti. Jedna z matek napsala: "Je to nejúžasnější věc, kterou jsem v životě zažila. (Dítě) Opakuje slova a odpovídá na otázky…". 
Účinek látky je na dítěti patrný většinou za týden. U některých dětí nastanou dramatické změny po 24 hodinách. Nejviditelnější pozitivní změnou po nasazení DMG bývá zlepšení řeči, velice často rodiče zaznamenávají také zlepšení v chování.

Další výsledky z aplikace DMG jsou z Výzkumného centra pro problémové děti v Korei. DMG zkoušeli na 39 autistických dětí ve věku 3-7 let během 3 měsíců s těmito výsledky: 
Pozitivní vliv u 31 dětí (80%) - tj. zlepšení v řeči, jídle, chování… 
8 dětí mělo během prvních dvou týdnů problémy se spánkem 
6 dětí bylo během prvních dvou týdnů experimentu aktivnějších

Aktivní látka DMG nemá vliv pouze na psychiku a pouze u dítěte. Její pozitivní působení je obecně známo také na imunitu. Při podávání látky laboratorním králíkům, se zlepšila reakce zvířat na infekci o 300 - 1000%. Látka také působí lipotropně, snižuje cholesterol v krvi a brání usazování tuků v játrech. Pomáhá při vylučování škodlivin z těla, prodlužuje životnost buněk. Používá se v prevenci aterosklerosy, jako ochranný prostředek znečištěného prostředí, proti stárnutí organismu, jako pomocný prostředek při cirhóze jater a při srdečních onemocněních. Snižuje tíživé účinky astmatu. U sportovců zvyšuje odolnost organismu. Lze ji použít k tlumení účinků stresové reakce, k ochraně poruch srdce a cév spojených s hypoxii, k výraznému zpomalení sklerotizačních procesů v organismu, při chorobách jater a k jejich ochraně.

Patriček spadá pod druhou věkovou kategorii a užívá 15 ml denně. Užívá na doporučení psychiatra. 

Cena lahvičky s 355 ml je 1180 Kč - jedna lahvička vydrží přibližně na 23 dní.

 

První Patričkovi osobní stránky - www.kdyzsluncenesviti.estranky.cz